Login
Print
Group Companies
 


Chúng tôi đang phấn đấu vì lợi ích kinh tế, đồng thời chúng tôi cũng thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ để đóng góp tích cực cho cộng đồng và thiên nhiên.

Chúng tôi luôn có những chuyên gia tại các nơi được lựa chọn tại hai khu vực trồng cà phê chính (Chư Sê - tỉnh Gia Lai và Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắc Lắc), chúng tôi đang thúc đẩy và hướng dẫn nông dân trồng cà phê theo tiêu chuẩn cà phê bền vững và nguyên tắc nghĩa là cà phê được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế độc lập.

 

 

Chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng các loại cà phê được chứng nhận bởi các tổ chức sau đây:

logo_utz.jpg
www.utzcertified.org
logo_4c.jpg
www.4c-coffeeassociation.org