Login
Print
Group Companies
 

 


Mark here to insert new image

Công ty trách nhiệm hữu hạn Neumann Gruppe Việt Nam

Là một đối tác đáng tin cậy và là đối tác dễ dàng cho các công ty trong tập đoàn tại các thị trường trọng điểm khác nhau, mà ở đó chúng tôi phân phối các loại cà phê cho các công ty nhập khẩu và rang xay trên toàn thế giới. Với chuyên môn trong mọi lĩnh vực của doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp các thông tin cần thiết.